Obcy nas nie słyszą.

Scenariusz wydarzeń przedstawiony w filmie Contact jest mało prawdopodobny. Oto wyjaśnienie dlaczego. (ang)