Tylko 5% elektrowni emituje 73% CO2 – Bełchatów na czele

Tylko 5% elektrowni emituje 73% CO2 – Bełchatów na czele

Może się to wydawać dziwne, ale na całym świecie tylko 5% elektrowni zasilanych węglem odpowiada za 73% emisji CO2 w całym sektorze elektroenergetycznym. Naukowcy wzywają do zamykania lub modernizacji takich właśnie hiperemitentów.