Zderzenia fotonów mogą wytwarzać materię i antymaterię

Zderzenia fotonów mogą wytwarzać materię i antymaterię

Naukowcy zajmujący się badaniem zderzeń cząstek w akceleratorze Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) przedstawili dowody na istnienie dwóch zjawisk fizycznych, które zostały przewidziane ponad 80 lat temu. Uczeni wykazali, że ze zderzeń fotonów można uzyskać pary elektron-pozyton - cząstek mate...