Powrót na Kresy! - Jak zmienił się Jampol po dwóch latach naszej nieobecności?

Po dwóch latach powróciliśmy do Jampola! Dawnej ostatniej stanicy Rzeczypospolitej położonej nad Dniestrem, dziś granica Ukrainy z Mołdawią. Celem wyprawy jest wykarczowanie jednego z najstarszych i największych polskich cmentarzy na wschodzie.