Kombinat oraz Kraków w 1958 roku.

@Ksebki youtube.com #historia

kolorowy, unikalny film!