Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

O co Bóg zapyta po śmierci? // Re: o. Adam Szustak

Autor przytacza biblijne argumenty przeciw „nadziei powszechnego zbawienia”, ostatnio popularnym poglądzie teologicznym wg którego wszyscy będą zbawieni.