Uchrońmy podatek liniowy! – stop niekorzystnym zmianom w Polskim Ładzie  

@NiEb0 rzecznikmsp.gov.pl #polski #lad #podatek #liniowy #petycja

Polski Ład nie może być wprowadzany kosztem polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, w szczególności rozliczających się podatkiem liniowym. Zachęcamy do elektronicznego poparcia petycji, aby zachować podatek liniowy w obecnej formie.