Synchron, konkurent Neuralink otrzymuje pozwolenie na badania implantów...

Synchron, konkurent Neuralink otrzymuje pozwolenie na badania implantów...

mózgowych z udziałem ludzi. Implanty wszczepiane do mózgu mogą pomóc w leczeniu wielu schorzeń. Firma produkująca wszczepialne interfejsy mózg-komputer otrzymała od Agencji ds. Żywności i Leków zielone światło na przeprowadzenie badań klinicznych z udziałem pacjentów.