Opus Magnum [łac. Wielkie Dzieło] Morawieckiego - KONSEKWENCJE NOWEGO ŁADU

Opus Magnum [łac. Wielkie Dzieło] Morawieckiego - KONSEKWENCJE NOWEGO ŁADU

Konsekwencje wprowadzenia Nowego Ładu. 1. Inflacja wypier*oli w kosmos. 2. Przedsiębiorcy zaczną przerzucać koszty na konsumenta.  2. Konsumenci będą co raz mniej kupować ze względu na inflację i spadek wartości pieniądza. Po prostu nie będzie ich na to stać.  3. Przedsiębiorcy będą powoli zamykać.