Łączona terapia lekami umożliwia chirurgiczne leczenie pierwotnego raka wątroby

Łączona terapia lekami umożliwia chirurgiczne leczenie pierwotnego raka wątroby

Połączenie inhibitora kinazy leku kabozantynib oraz używanego w immunoterapii niwolumabu powoduje, że część pacjentów z nowotworami wątroby, którzy nie mogli być leczeni operacyjnie, może zostać poddana zabiegowi chirurgicznemu. Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych w Johns Hopkins...