Prof. Zdzisław Krasnodębski: Jak Niemcy postrzegają dziś Powstanie Warszawskie?

Prof. Zdzisław Krasnodębski: Jak Niemcy postrzegają dziś Powstanie Warszawskie?

Prof. Krasnodębski uważa, że Powstanie Warszawskie zasługuje na ogólnoeuropejskie upamiętnienie, gdyż było największym aktem zbrojnym ruchu oporu w całej Europie. Również Rzeź Woli przez Niemców powinna być szerzej upamiętniona, jako druga po Nankinie, największa zbrodnia na ludności cywilnej.