Elaine de Kooning

Elaine de Kooning

Elaine de Kooning - amerykańska malarka abstrakcjonistyczna i ekspresjonistyczna. Należała do założycieli awangardowej grupy the Club z Greenwich Village, która działała od 1949 do 1962 r. Pomimo swojego przywiązania do abstrakcyjnego ekspresjonizmu ostatecznie stała się znana dzięki portretom.