Gadzinówki! Co czytano w Generalnym Gubernatorstwie?

Niemcy postanowili objąć zasięgiem wydawniczym każdą sferę życia okupowanej ludności. Kontrolę zdobywano nie tylko łapankami, wywózkami, czy egzekucjami. Okazuje się, że równie skuteczną formą umacniania władzy było ograniczanie dostępu do prawdy. Czym były gadzinówki? Zapraszamy na film!