27 grudnia świętem państwowym

27 grudnia świętem państwowym

Zmieńmy świętowanie porażek (Powstanie Warszawskie) w świętowanie zwycięstwa! Inicjatywa, by Powstanie Wielkopolskie było świętem państwowym i dniem wolnym. Należy wypełnić i przesłać skan na podany email.