Izera dostanie 250 mln zł. Państwo przejmuje spółkę.

Izera dostanie 250 mln zł. Państwo przejmuje spółkę.

ElectroMobility Poland, spółka odpowiedzialna za budowę polskiego samochodu elektrycznego, dostanie 250 mln zł. Na mocy umowy inwestycyjnej Skarb Państwa obejmie w niej nowe udziały i stanie się większościowym udziałowcem.