Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Orlen niekwestionowanym polskim liderem w obszarze polityki klimatycznej.

Orlen niekwestionowanym polskim liderem w obszarze polityki klimatycznej.

Polska stoi przed wyzwaniem związanym z osiągnięciem ambicji unijnych komisarzy w zakresie budowy neutralnej klimatycznie gospodarki. Efektem może być rozwój wysokich technologii i wpływ porównywalny z tym, jaki na gospodarkę ma sektor kosmiczny - uważają eksperci 49. edycji magazynu Raport CSR.