Wzrost wynagrodzeń dla polityków jest trochę mniejszy niż wzrost wynagrodzeń

Wzrost wynagrodzeń dla polityków jest trochę mniejszy niż wzrost wynagrodzeń

w poszczególnych segmentach gospodarki – Jeśli chodzi o termin, to tak zdecydował pan prezydent. To zarządzenie Prezydenta RP, podniesiono tak zwany mnożnik, od którego zależą pensje na kierowniczych stanowiskach w państwie pensje ministrów, wiceministrów.