Dane GUS o ubóstwie pokazują, kto dziś traci najbardziej na wysokiej inflacji

Dane GUS o ubóstwie pokazują, kto dziś traci najbardziej na wysokiej inflacji

I są to - surprise, surprise! - najbiedniejsi, a dokładniej ci, którzy żyją z zasiłków, bo o ile pensje rzeczywiście rosną szybciej od inflacji, o tyle zasiłki rosną znacznie wolniej.