Powstanie w Będzinie – walka o pamięć

Powstanie w Będzinie – walka o pamięć

1 sierpnia to nie tylko rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ale także powstania w Będzinie. W 1942 roku Niemcy podjęli próbę likwidacji tamtejszego getta żydowskiego, napotkali jednak zbrojny opór zorganizowanej w lecie Żydowskiej Organizacji Bojowej. Wszyscy powstańcy zginęli w walkach.