Resort klimatu ma raport o skutkach unijnego „Fit for 55”.

Resort klimatu ma raport o skutkach unijnego „Fit for 55”.

Eksperci Ministerstwa Klimatu i Środowiska sporządzili raport w ramach pakietu Fit for 55. Wskazują w nim na liczne zagrożenia wynikające z ewentualnego przyjęcia projektu: zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego, ubóstwo energetyczne, gwałtowny wzrost cen, spadek konkurencyjności