gdzie towarzysze Michnik i Widaj wyrzucili ciało cichociemnego

gdzie towarzysze Michnik i Widaj wyrzucili ciało cichociemnego

Mordowanie Czaykowskiego przyspiesza. Komunistyczny Najwyższy Sąd Wojskowy utrzymuje wyrok w mocy, a Rada Państwa nie korzysta z prawa łaski. 10 października 1953 r. na Mokotów zgłasza się por. Stefan Michnik i o godz. 11:45 zarządza egzekucję.