680 mld zł na realizację blisko 1000 największych inwestycji w Polsce

680 mld zł na realizację blisko 1000 największych inwestycji w Polsce

Analitycy przeanalizowali prawie tysiąc inwestycji mających największy wpływ na przyszłą koniunkturę na lokalnych rynkach budowlanych. W każdym województwie analizie poddano 60 najważniejszych inwestycji (po 30 z segmentów budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego).