"Lex TVN" niepotrzebne. Polska ma już instrumenty, by blokować przejęcie.

"Lex TVN" niepotrzebne. Polska ma już instrumenty, by blokować przejęcie.

Szef rządu zapomniał jednak - albo tego nie wie - że w Polsce już obowiązują przepisy, które pozwalają zablokować każde przejęcie jakiejkolwiek firmy telekomunikacyjnej przez podmioty spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.