Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Figurka Matki Bożej z 1892 roku - Wyciąże Kraków

napis " KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ BŁOGOSŁAW MIESZKAŃCOM TEJ WSI O CO CIE PROSIMY POZDRAWIAJĄ CIE SŁOWY ARCHANIOŁA ZDROWAŚ MARYA R.P. 1892" 16.V.2021