Uchwała Rady Ministrów w sprawie zakupu czołgów Abrams

Uchwała Rady Ministrów w sprawie zakupu czołgów Abrams

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” opublikowana została uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi” i zapewnienia warunków jego realizacji. Dotyczy ona potencjalnego zakupu czołgów M1A2 SEPv3 w USA