Rekin tygrysi atakuje nurka i próbuje odgryźć mu głowę

Nurek miał dużo szczęścia... W powiązanych widok z innej perspektywy.