Coraz więcej skarg na ZUS, który nie przyznał wsparcia mikroprzedsiębiorcom

Coraz więcej skarg na ZUS, który nie przyznał wsparcia mikroprzedsiębiorcom

"Pomimo licznych korzystnych dla przedsiębiorców wyroków sądów administracyjnych ZUS nadal stosuje niekorzystne dla biznesu interpretacje przepisów"