USA: Chcą zwiększyć efektywność produkcji wodoru z wody morskiej.

USA: Chcą zwiększyć efektywność produkcji wodoru z wody morskiej.

Naukowcy z USA opracowali nowy nanomateriał zdolny do efektywnego procesu elektrolizy wody morskiej bez uwalniania żadnych szkodliwych substancji chemicznych. Pozyskiwane w ten sposób paliwo wodorowe może w przyszłości stanowić alternatywę dla paliw kopalnych i wspomóc transformację energetyczną.