Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Najprawdopodobniej wirus przeniósł się z człowieka na dzikie zwierzęta....

Najprawdopodobniej znaleźli nowy sposób, aby straszyć społeczeństwo, bo dotychczasowe metody nie są już spowszedniały.