Rozszyfrować "niepotrzebną złożoność" - przełom w dekodowaniu DNA

Rozszyfrować "niepotrzebną złożoność" - przełom w dekodowaniu DNA

Nasze DNA zawiera ukrytą warstwę, której zrozumienie może pomóc w rozwoju medycyny spersonalizowanej. Projekt poznania ludzkiego genomu trwał 13 lat i zakończył się sukcesem w 2003 roku – poprawnym zsekwencjonowaniem 99% genomu z trafnością 99,99%.