Uchylono zakaz gry w sprawie Patrycji Waszczuk

@deixkivi chess.com #szachy #sport

Trybunał Arbitrażowy przy Polskim Komitecie Olimpijskim uchylił dwuletni zakaz gry, oskarżanej o oszustwo, WFM Patrycji Waszczuk. Według jej pełnomocnika, 18-letnia Waszczuk została pozbawiona prawa do obrony oraz prawa do uczciwego procesu. W październiku 2020 Komisja ds. Wyróżnień i...