Niezależnie od ataków na sędziów SN orzekających w Izbie Dyscyplinarnej...

...medialnego linczu, ostracyzmu środowiska sędziowskiego sąd w obecnym składzie podziela pogląd jednego z największych Polaków w historii, że każdy znajduje „w życiu jakieś swoje Westerplatte" XD [oczywiście to wyrok pseudosądu bo to fragment orzeczenia ID SN]