Drzewa na Podwalu Staromiejskim w Gdańsku nie będą wycięte.

Po burzy medialnej nt. decyzji PWKZ o wycince drzew zapytaliśmy samego Igora Strzoka, dlaczego zapadła taka decyzja.