TVPiS: Tusk kłamie, Tusk chce zabrać socjal, Tusk chce poważyć wiek emerytalny

@Imperator_Wladek streamable.com #polityka #tvpis #tusk

Tusk nie słucha siebie sprzed lat, Tusk, Tusk, Tusk...