T-Mobile i Heyah wycofują bezprawnie usługi: "Masz złotówkę- masz no limit"

T-Mobile i Heyah wycofują bezprawnie usługi: "Masz złotówkę- masz no limit"

T-Mobile i Heyah wycofują bezprawnie usługi "Masz złotówkę, masz no limit na wszystko i do wszystkich" Operatorzy T-Mobile i Heyah wycofują się z oferowania usług, mimo że regulamin nie dopuszcza takiej możliwości.

 •  

  pokaż komentarz

  Dla mnie wyglądacie jak zwykłe Janusze xD. Zakop, bo wali cebulą na kilometr ( ͡° ͜ʖ ͡°). Btw. do czego w takim razie odnosi się zapis w pierwszym zdaniu regulaminu? Że oferta jest do wycofania. Można się jeszcze uczepić, ze tyczy to tylko możliwości zamówienia karty, ale na samym końcu macie jeszcze taką perełkę:
  W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę, który jest podany do publicznej wiadomości na
  http://www.t-mobile.pl, postanowienia cennika właściwego dla taryfy Frii (w tym właściwego cennika doładowań)

  Pamiętajcie również, ze operator może zmienić umowę abonamentową w dowolnej chwili, a jedynym wymogiem jest poinformowanie 30 dni przed wejściem zmian w życie i umożliwienie odstąpienia bez kary umownej.

 •  

  pokaż komentarz

  Jako były pracownik TM niestety muszę cie zmartwic. Regulaminy w TM maja pewną hierarchię i tak nalezy je czytać.

  SWP - Szczegolowe warunki promocji

  1) SWP Taryfy (promocji)
  2) SWP Uslug dodatkowych (bazowych gwarantowanych taryfą i dodatkowo wybieranych przez użyszkodnika).
  3) SWP i cennik oferty bez promocji (goła taryfa)
  4) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oferty na kartę.

  W 3 i 4 są zawarte zapisy ramowe, regulaminy 1,2,3 aneksują i zmieniaja ich znaczenie, a jezeli czegos w nich nie ma to znajduje sie to w 3 i 4.

  W tym konkretnym przypadku w 4 masz zapis, że operator w kazdej chwili moze zmienic uslugi dodatkowe, uprzednio powiadamiając z wyprzedzeniem o tym użyszkodnika.

 •  
  grey_m

  -15

  pokaż komentarz

  Po prześledzeniu wątku widzę to trochę tak: wykorzystaliście lukę w założeniach działania pewnych promocji, wykłócaliście się do oporu chcąc jak najwięcej, aż w końcu, gdy okazało się, że pewnie jedziecie już po bandzie operator powiedział "stop".
  Plus minus mam rację?

 •  

  pokaż komentarz

  Zgodnie z warunkami oferty "Masz złotówkę..." T-mobile/Heyah w zamian za dobową opłatę 1zł. gwarantowała zapisami Regulaminu całkowity nolimit na wszystko(internet i reszta usług). Nikt, a zwłaszcza użytkownicy niczego tu nie wykorzystali -żadnej luki(gdzie luka skoro operator taką ofertę udostępnił i dodatkowo ZA DARMO rozsyłał te startery).

  W praktyce tego nolimitu nigdy nie świadczył operator(500GB/ dobę to nie jest nolimit choć paczka internetu jest duża), na resztę usług zamiast nolimitu dostawali użytkownicy "tylko" 3690 wirtualnych złotówek, którymi płacili za sms,mms i rozmowy.

  Do tego operator z racji niedopracowania swoich systemów wielokrotnie miał problem z prawidłowym działaniem tej oferty mimo, że po jej aktywacji żadna ze stron przez 30cykli dobowych nie może jej wyłączyć. Występowały wielokrotnie awarie i zawieszki usługi w trakcie, której jej użytkownicy byli odcinani od internetu i płacili za poł.głosowe,sms i mms z Konta Głównego. Oczywiście skłali użytkownicy reklamacje i żądali zwrotu nienależnie pobranych opłat oraz stosownych rekompensat ale wynika to tylko z niedopracowania oferty przez operatora, który zobowiązany jest Regulaminem świadczyć ją prawidłowo.

  W sprawie nolimitu na internet poszli posiadacze tej oferty operatorowi "na rękę" po tym jak udało się pewnym osobom załatwić zmianę pakietu dobowego z 50GB na 500GB, które dla wszystkich posiadaczy tej oferty były substytutem regulaminowego nolimitu choć NIGDY NOLIMITU NIE DAŁ OPERATOR mimo, że regulamin oferty do tego T-mobile.HEYAH zobowiązywał:
  CYTAT Z REGULAMINU: "5.6. W ramach opcji Użytkownik ma możliwość:
  5.6.1. wykonywania nielimitowanej ilości połączeń na krajowe numery sieci komórkowych i stacjonarnych,
  5.6.2. wysyłania nielimitowanej ilości SMS na krajowe numery sieci komórkowych,
  5.6.3. wysyłania nielimitowanej ilości MMS na krajowe numery sieci komórkowych,
  5.6.4. korzystania z pakietowej transmisji danych na terenie kraju bez limitu ilości danych."

 •  

  pokaż komentarz

  "W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą ofertą lub do wycofania, T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje możliwość zamówienia bezpłatnych pakietów startowych T-Mobile na kartę w Internecie na www.tmobile.pl. W pakiecie startowym klientowi udostępnia się Kartę SIM oraz początkowy stan konta w wysokości 5 zł. Możliwość wykonania pierwszego połączenia głosowego lub transmisji danych za pomocą otrzymanej w pakiecie startowym Karty SIM upływa z dniem 30.04.2016r. " **punkt ten jasno mówi, że darmowe startery można zamawiać do 30 kwietnia lub do odwołania oraz aktywować do 30 kwietnia 2016 **. Nie ma tu słowa w kontekście usunięcia usługi.

  •  

   pokaż komentarz

   @majdan123: A zajrzałeś do regulaminu świadczenia usług mobile na kartę? Bo ja tak i zajęło mi 15 minut znalezienie czegoś takiego:

   pokaż spoiler Operator uprawniony jest do zmiany Umowy, w tym
   zaprzestania lub ograniczenia świadczenia danej Usługi
   Telekomunikacyjnej lub jej opcji. W razie wprowadzenia zmiany warunków Umowy, w tym określonych w RŚUT, jak
   też w przypadku zmiany Cennika, Operator poinformuje
   Użytkownika o proponowanych zmianach
   z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed
   wprowadzeniem zmiany w życie poprzez:
   3.1. podanie treści każdej proponowanej zmiany do publicznej
   wiadomości na stronie internetowej
   www.t-mobile.pl oraz
   3.2. doręczenie Użytkownikowi, który tego zażądał i podał w
   tym celu adres korespondencyjny (a Użytkownik
   niebędący osobą fizyczną także swoją siedzibę), treści
   każdej proponowanej zmiany na piśmie albo drogą
   elektroniczną na podany przez Użytkownika w tym celu
   adres poczty elektronicznej w przypadku, gdy Użytkownik
   zażąda dostarczania treści proponowanych zmian
   wyłącznie w taki sposób, lub w inny sposób przewidziany
   w przepisach prawa

   https://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00008/D_007_1000537.pdf paragraf 13 punkt 3

  •  

   pokaż komentarz

   @oleander93: chcesz być tak pedantyczny jeśli chodzi o regulamin ?( ͡° ͜ʖ ͡°) pamiętaj, że to broń obosieczna, przez 5 lat ta opcja usługowa nie działała tak jak należy, można o tym napisać dzieło podobne do Potopu.

  •  

   pokaż komentarz

   "przez 5 lat ta opcja usługowa nie działała tak jak należy, można o tym napisać dzieło podobne do Potopu."

   @przeprosie i przez 5 lat korzystałeś z czegoś co nie działa?! Trzeba się było przenieść do innej sieci.

  •  

   pokaż komentarz

   @franciszekkimono: a gdzie ja napisałem, że korzystałem z tej opcji usługowej w sposób ciągły przez 5 lat ? opieram się na wiedzy osób, które korzystały z niej praktycznie każdego miesiąca.