Polityka wakcynowa to polityka ekonomiczna

Bez tego nie zmienimy losów świniowatej ekonomii, mówi Kristalina Georgieva CEO Międzynarodowy Fundusz Walutowy