Na czyjej ziemi są migranci? Premierzy czterech krajów zgodni (PL, LT, LV, EST)

Na czyjej ziemi są migranci? Premierzy czterech krajów zgodni (PL, LT, LV, EST)

"Na granicy zewnętrznej UE z Białorusią nie ma "ziemi niczyjej"; w rzeczywistości jest to terytorium białoruskie, a władze tego kraju ponoszą pełną odpowiedzialność za sytuację obywateli innych państw, których legalnie wpuściły"