Zarzuty prokuratorskie dla lekarzy z oddziałów ratunkowych z Sanoka i Leska

Zarzuty prokuratorskie dla lekarzy z oddziałów ratunkowych z Sanoka i Leska

3 lutego 2019 roku wieczorem Facebook obiegł post udostępniony przez mieszkańca Sanoka, który opisał szczegółowo przebieg zdarzeń, jakie miały miejsce a dotyczyły problemów zdrowotnych jego ojca oraz interwencji placówek medycznych w Sanoku, Lesku i Krośnie. Niestety pacjent zmarł a jego...