Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1695

Wprowadza się w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy w związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej