Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie straszy jednego z sędziów. Powodem nowa...

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie straszy jednego z sędziów. Powodem nowa...

"Odmowa złożenia ślubowania jest jednoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziowskiego" - napisał prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, odpowiadając oficjalnie na prośbę sędziego Waldemara Żurka o wyłączenie go z rozpraw, w których biorą udział nominanci nowej Krajowej Rady Sądownictwa.