Hands off! Świetna scena z filmu "Prometeusz"

Na początku filmu kreator poświęcił się aby stworzyć życie na Ziemi, a w tej scenie załoga poświeca się dla uratowania tego życia.