Osadzeni w zakładach karnych będą pracowali w… lesie

Osadzeni w zakładach karnych będą pracowali w… lesie

Szefowie Lasów Państwowych oraz Służby Więziennej zawarli porozumienie, na mocy którego osadzeni w zakładach karnych oraz aresztach będą zatrudniani przy pracach leśnych. Podobne działania były już prowadzone m.in. na Dolnym Śląsku.