FBI ukrywało prawdę o związkach Arabii Saudyjskiej z zamachami z 11...

FBI ukrywało prawdę o związkach Arabii Saudyjskiej z zamachami z 11...

@Kolekcjoner_dusz businessinsider.com.pl #swiat #usa #terroryzm #zamach #fbi #wydarzenia

Dwie dekady po zamachach na World Trade Center amerykańskie władze odtajniły raport ujawniający szczegóły tamtych wydarzeń. Ujawnione niedawno informacje wskazują, że zamachowcy mogli uzyskiwać wsparcie ze strony władz Arabii Saudyjskiej.