Elektryka prąd nie tyka

Usuwanie błota po powodzi w Niemczech. Nie naśladować.