Czwarty rozbiór Polski. 17 września 1939 r. nóż w plecy wbija ZSRS.

Czwarty rozbiór Polski. 17 września 1939 r. nóż w plecy wbija ZSRS.

17 września 1939 roku Armia Czerwona z wielką agresywną siłą wkroczyła do walczącej z Niemcami Polski.