Polska z najwyższą inflacją w UE, ale nie jest już osamotniona

Polska z najwyższą inflacją w UE, ale nie jest już osamotniona

Polska, Litwa i Estonia w sierpniu dzierżyły palmę pierwszeństwa w rankingu krajów o najwyższej inflacji HICP w Unii Europejskiej.