Sejm uchwalił nowe przepisy dotyczące nielegalnego przekraczania granicy

Sejm uchwalił nowe przepisy dotyczące nielegalnego przekraczania granicy

Sejm uchwalił w piątek nowelę, zgodnie z którą cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, postanowieniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw...