Dee Em | „Pracujesz za moje podatki do ku#wy nędzy!"

I cyk, blokadka, jak mi przykro...