Oświadczenie profesora Rutkowskiego w sprawie nagonki Naczelnej Izby lekarskiej.

Oświadczenie profesora Rutkowskiego w sprawie nagonki Naczelnej Izby lekarskiej.

Niniejszym informuję iż odmawiam udziału w planowanym, stricte politycznym procesie, którego celem w moim odczuciu jest zastraszenie mnie i zmuszenie do zaniechania publicznego wypowiadania się na temat COVID-19.