Łukaszenka: "Białystok i Białostocczyzna i Wilno są białoruskie"

Łukaszenka: "Białystok i Białostocczyzna i Wilno są białoruskie"

Łukaszenka, powtarzając tezy znane z sowieckiej historiografii, przekonywał, że po napaści niemieckiej „państwo polskie przestało istnieć, a nad Zachodnią Białorusią, która była częścią nieistniejącej już Polski, pojawiło się widmo nazizmu” i niemieckich wojsk pod Mińskiem.

1 2 3 4 5 6 7 ... 10 11 następna